Hợp đồng tương lai & Thời hạn giá trị tài sản

Các nhà giao dịch có thể mua bán các hợp đồng tương lai – là các thỏa thuận để mua hoặc bán tài sản trong một khung thời gian xác định. Phần lớn hợp đồng tương lai có thời hạn kéo dài đến 90 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch CFD hợp đồng tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch. Giá giao dịch phụ thuộc vào các yếu tố thị trường.
  • Tính năng Tự động tái đầu tư hợp đồng tương lai áp dụng cho những khách hàng muốn giữ giao dịch mở từ hợp đồng ”hiện tại” sang hợp đồng ”mới” trong ngày hết hạn Hợp đồng tương lai.
  • Bạn có thể tránh Tự động tái đầu tư hợp đồng tương lai bằng cách đóng mọi giao dịch đang mở trên các Hợp đồng tương lai trước 17:00 GMT vào ngày hết hạn tương ứng.
  • Một khoản phí có giá trị bằng 25% chênh lệch giá (spread) hợp đồng mới sẽ được tính cho mỗi giao dịch được tự động gia hạn sang hợp đồng mới.
  • Việc điều chỉnh giá do sự chênh lệch giữa giá hợp đồng hiện tại và giá hợp đồng mới sẽ được áp dụng dưới hình thức ghi có hoặc ghi nợ vào bất kỳ giao dịch nào theo quy trình tự động tái đầu tư hợp đồng tương lai.
  • Vui lòng tìm thêm thông tin liên quan đến Tự động tái đầu tư hợp đồng tương lai trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Tìm kiếm

Cảnh báo rủi ro: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. Khoảng 75% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.